Điểm thưởng dành cho drogba

 1. 15
  Thưởng vào: 29/6/19

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 5
  Thưởng vào: 29/7/18

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 10
  Thưởng vào: 8/6/18

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 2
  Thưởng vào: 4/5/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 4/5/15

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!