Điểm Bảng A PingTour 2018

Thảo luận trong 'Mùa Giải Ping Tour 2018'

Lượt xem: 1,774
 1. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm cá nhân chỉ công bố khi Sơ kết Giữa mùa
  cho các trận đấu được vô tư, tránh tẩy điểm !

  (Chỉ xem bằng máy Vitính, vì Điện thoại Wifi sóng Kém!)
 2. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  1. DS Đội Giếng Tròn - Lượt Đi

  A1 Đội Giếng Tròn.png
  BBSG thích bài này.
 3. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  DS Đội Giếng Tròn - Lượt Về

  VD01 Giếng Tròn.png
  BBSG thích bài này.
 4. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm của GTR sau Lượt Về:

  BBSG thích bài này.
 5. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
 6. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  2. DS Đội Hóa Dầu Petrolimex - Lượt Đi

  A2 Đội Hóa Dầu.png
 7. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  DS Đội Hóa Dầu Petrolimex - Lượt Về

  VD02 Petrolimex.png
 8. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm của PET sau Lượt Về:

 9. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
 10. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  3. DS Đội DNT3 Long Biên - Lượt Đi

  A3 Đội DNT3.png
 11. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  DS Đội DNT3 Long Biên - Lượt Về

  VD03 DNT3.png
 12. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm của DT3 sau Lượt Về:

 13. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
 14. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  4. DS Đội Kẹo Mềm - Lượt Đi

  A4 Đội Kẹo Mềm.png
 15. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  DS Đội Kẹo Mềm - Lượt Về

  VD04 Kẹo Mềm.png
 16. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm của KME sau Lượt Về:

 17. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
 18. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  5. DS Đội Lucky Club - Lượt Đi

  A5 Đội Lucky Club.png
 19. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  DS Đội Lucky Club - Lượt Về

  VD05 Lucky Club.png
 20. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  480
  Đã được thích:
  107
  Điểm thành tích:
  43
  Điểm của LUC sau Lượt Về:

Chia sẻ trang này