Điểm Lượt đi Bảng A PingTour 2018

Thảo luận trong 'Mùa Giải Ping Tour 2018'

Lượt xem: 1,361
 1. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Điểm cá nhân chỉ công bố khi Sơ kết Giữa mùa
  cho các trận đấu được vô tư, tránh tẩy điểm !

  (Chỉ xem bằng máy Vitính, vì Điện thoại Wifi sóng Kém!)
 2. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  1. Đội Giếng Tròn

  A1 Đội Giếng Tròn.png
  BBSG thích bài này.
 3. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Điểm của GTR sau Sơ kết Giữa mùa:

  BBSG thích bài này.
 4. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Hạng Vđv sử dụng trong thi đấu giải Mùa Hè và trong Lượt Về:

  VD01 Giếng Tròn.png
  BBSG thích bài này.
 5. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
 6. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  2. Đội Hóa Dầu Petrolimex

  A2 Đội Hóa Dầu.png
 7. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Điểm của PET sau Sơ kết Giữa mùa:

 8. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Hạng Vđv sử dụng trong thi đấu giải Mùa Hè và trong Lượt Về:

  VD02 Petrolimex.png
 9. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
 10. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  3. Đội DNT3 Long Biên

  A3 Đội DNT3.png
 11. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Kết quả DNT3 sau Sơ kết Giữa mùa:

 12. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Hạng Vđv sử dụng trong thi đấu giải Mùa Hè và trong Lượt Về:

  VD03 DNT3.png
 13. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
 14. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  4. Đội Kẹo Mềm

  A4 Đội Kẹo Mềm.png
 15. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Kết quả KM sau Sơ kết Giữa mùa:

 16. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Hạng Vđv sử dụng trong thi đấu giải Mùa Hè và trong Lượt Về:

  VD04 Kẹo Mềm.png
 17. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
 18. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Đội Lucky Club

  A5 Đội Lucky Club.png
 19. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Kết quả LC sau Sơ kết Giữa mùa:

 20. Hồng Mai

  Hồng Mai Member

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  355
  Đã được thích:
  76
  Điểm thành tích:
  28
  Hạng Vđv sử dụng trong thi đấu giải Mùa Hè và trong Lượt Về:

  VD05 Lucky Club.png

Chia sẻ trang này