Nude Nghệ Thuật!

Thảo luận trong 'Nhạc và Thơ - Hình'

Lượt xem: 638
 1. Đánh Đu (Hồ Xuân Hương)

  Bốn cọc khen ai khéo khéo trồng

  Người thì lên đánh kẻ ngồi trông

  Trai du gối hạc khôm khom cật

  Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng

  Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

  Hai hàng chân ngọc duỗi song song


  Chơi xuân đã biết xuân chăng tá?

  Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không
  hunghanoi thích bài này.

Chia sẻ trang này