Có gì mới?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA

saigonfc

Contributor
Cấu tạo cốt vợt

729 L5 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
729/LKT Blue Thunder = koto - fiberglass - balsa - cork - balsa - fiberglass - koto

Andro C. Suss Hinoki All+ = hinoki - ayous - ayous - ayous - hinoki
Andro C. Suss Hinoki Off = hinoki - ayous - ayous - ayous - hinoki
Andro Kinetic ALL+ = limba - limba - ayous - ayous - limba - limba

Avalox BT555 = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Avalox Ma Wenge Carbon = limba - carbon - ayous - ayous - ayous - carbon - limba
Avalox P500 = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Avalox P700 = limba - meranti - ayous - ayous - ayous - meranti - limba

Banda Pegasus = limba - spruce - ayous - spruce - limba

Bomb Professional 06 Blanc = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba

Butterfly Adolescen = limba - limba - ayous - limba - limba
Butterfly Amultart = hinoki - zlc - kiri - zlc - hinoki
Butterfly Balsacarbo X5 = basswood - carbon - balsa - carbon - basswood
Butterfly Gergely = hinoki - carbon - balsa - carbon - hinoki
Butterfly Gergely 21 = hinoki - carbon - balsa - carbon - hinoki
Butterfly Gergely Alpha = hinoki - carbon - balsa - carbon - hinoki
Butterfly Hinoki Shake Speedy = hinoki - walnut - ayous - walnut - hinoki
Butterfly Innerforce ZLC = limba - limba - zlc - ayous - zlc - limba - limba
Butterfly Innerforce ZLF = limba - limba - zlf - ayous - zlf - limba - limba
Butterfly Jonyer-Hinoki = hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki
Butterfly Joo Se Hyuk = planchonello - poplar - ? - poplar - planchonello
Butterfly Jun Mizutani = limba - zlc - limba - kiri - limba - zlc - limba
Butterfly Kazan = hinoki - walnut - balsa - walnut - hinoki
Butterfly Keyshot Light = koto - arylate - kiri - arylate - koto
Butterfly Kim Taek Soo = hinoki
Butterfly Kong Linghui = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Butterfly Kong Linghui Special= hinoki - arylate/carbon - kiri -arylate/carbon - hinoki
Butterfly Korbel SK7 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Butterfly Kreanga Carbon = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Butterfly Liu Shiwen = limba - limba - zlf - ayous - zlf - limba - limba
Butterfly Michael Maze = limba - arylate/carbon - limba - ayous - limba - arylate/carbon - limba
Butterfly Oh Sang Eun = koto - koto - ayous - koto - koto
Butterfly Power 7 = koto - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - koto
Butterfly Primorac = limba - limba - ayous - limba - limba
Butterfly Primorac Carbon = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Butterfly Petr Korbel = limba - limba - ayous - limba - limba
Butterfly Photino = hinoki - zylon - kiri - zylon - hinoki
Butterfly Sardius = hinoki - carbon - balsa - carbon - hinoki
Butterfly Schlager Carbon = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Butterfly Schlager Precision = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Butterfly SK7 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Butterfly Timo Boll ALC = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto
Butterfly Timo Boll Spirit = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto
Butterfly Timo Boll W7 = koto - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - koto
Butterfly Viscaria = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto
Butterfly Zhang Jike = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto
Butterfly Zhang Yining = limba - limba - ayous - limba - limba

Cornilleau Hinotec ALL+ = hinoki - limba - ayous - limba - hinoki
Cornilleau Hinotec OFF- = hinoki - limba - ayous - limba - hinoki
Cornilleau Hinotec OFF = hinoki - limba - kiri - limba - hinoki
Cornilleau Hinotec OFF+ = hinoki - carbon - kiri - carbon -hinoki

Darker 7P-2A Point Carbon = hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki

Dawei GTS = hinoki - arylate/carbon - ayous - arylate/carbon - hinoki
Dawei Wavestone = limba - arylate/carbon - ayous - arylate/carbon - limba
 

saigonfc

Contributor
2:

Donic Baum Carrera Senso = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Donic Baum Espirit = koto - aramyd/carbon - ayous - kiri - ayous - aramyd/carbon - koto
Donic Baum Sawtec = ayous - ayous - ayous - ayous - ayous
Donic Burn All+ = mahogany - awan - kiri - awan - mahogany
Donic Burn Aratox = koto - kiri - aratox - kiri - aratox - kiri - koto
Donic Burn Off- = mahogany - awan - kiri - awan - mahogany
Donic Burn Off = mahogany - awan - kiri - awan - mahogany
Donic Chuan/Wosik/Ovtcharov Senso Carbon = limba - carbon - ayous - ayous - ayous - carbon - limba
Donic Dicon = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Donic Dima Sawtec = koto - kiri - kiri - kiri - koto
Donic Liping Kitex = hinoki - ayous - texalium - kiri - texalium - ayous - hinoki
Donic Opticon RS = beech - ayous - balsa - ayous - beech
Donic Ovtcharov Senso V1 = walnut - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - walnut
Donic Persson Carbotec = koto - carbon/fiberglass - spruce - kiri - spruce - carbon/fiberglass - koto
Donic Persson Exclusive Off = limba - koto - balsa - koto - limba
Donic Persson Powercarbon = limba - carbon - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - carbon - limba
Donic Persson Powerfibre = limba - fiberglass - ayous - ayous - ayous - fiberglass - limba
Donic Persson Powerplay = limba - foil - ayous - ayous - ayous - foil - limba
Donic Persson Powerspeed = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Donic Persson Seven = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Donic Waldner Diablo Senso = limba - fiberglass - ayous - fiberglass - limba
Donic Waldner Dotec Hinoki = hinoki - hinoki - hinoki
Donic Waldner Senso Carbon = limba - ayous - carbon - ayous - carbon - ayous - limba
Donic Waldner V1 = limba - limba - ayous - limba - limba

DHS 08 = basswood - basswood - basswood - basswood - basswood - basswood - basswood
DHS 506 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
DHS H-LG = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS H-WL = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS H-WN = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS Hurricane Hao = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS Hurricane King = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS Hurricane Long = koto - arylate/carbon - spruce - ayous - spruce - arylate/carbon - koto
DHS Hurricane Long II = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
DHS Magic A06 = koto - koto - ayous - ayous - ayous - koto - koto
DHS PG2 = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS PG3 = koto - spruce - ayous - spruce - koto
DHS PG7 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
DHS PG8 = anegre - ayous - ayous - ayous - anegre
DHS PG9 = koto - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - koto
DHS TG7-AL = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba

Galaxy/Yinhe Challenge S6 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Galaxy/Yinhe Earth 1 = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Galaxy/Yinhe Earth 3 = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Galaxy/Yinhe M-4 = limba - ayous - ayous - ayous - limba
Galaxy/Yinhe M-6 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Galaxy/Yinhe MC-2 = koto treated with microcristal - spruce - ayous - spruce - koto treated with microcristal
Galaxy/Yinhe N-3 = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Galaxy/Yinhe T-1 = hinoki - carbon - kiri (soft) - carbon - hinoki
Galaxy/Yinhe T-2 = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Galaxy/Yinhe T-7 = hinoki - arylate/carbon - kiri - arylate/carbon - hinoki
Galaxy/Yinhe T-9 = hinoki - limba - carbon - balsa - limba - ayous
Galaxy/Yinhe T-10 = hinoki - carbon - balsa - carbon - hinoki
Galaxy/Yinhe T-11 = limba - carbon - balsa - carbon - limba
Galaxy/Yinhe Uranus 1 = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Galaxy/Yinhe Uranus 2 = koto - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - koto
Galaxy/Yinhe Venus 1 = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Galaxy/Yinhe Venus 12 = hinoki - carbokev - ayous - carbokev - hinoki
Galaxy/Yinhe Venus 13 = ayous - carbokev - ayous - carbokev - ayous
Galaxy/Yinhe Venus 14 = koto - carbokev - ayous - kiri - ayous - carbokev - koto
Galaxy/Yinhe Venus 15 = ayous - carbokev - ayous - kiri - ayous - carbokev - ayous
Galaxy/Yinhe Venus 16 = ayous - carbokev - ayous - kiri - ayous - carbokev - ayous
Galaxy/Yinhe W3 = hinoki - carbokev - kiri - carbokev - hinoki
Galaxy/Yinhe W6 = angola - ayous - ayous - ayous - angola
Galaxy/Yinhe Y14 = basewood - carbon - kiri - carbon - basewood

Hunter Hawk = poplar - bass - poplar

Joola Chen Weixing = limba - koto - black cloth - kiri - black cloth - koto - limba
Joola Fever = limba - carbon - ayous - kiri - ayous - carbon - limba
Joola K5 = limba - limba - ayous - limba - limba
Joola MC1 = Koto - Koto - ayous/balsa - Koto - Koto
Joola Rosskopf Emotion = hinoki - koto - carbon - ayous - carbon - koto - hinoki
Joola Rosskopf Force = hinoki - carbon - kiri - carbon - hinoki
Joola Trix Fast = hinoki - spruce - x (balsa/carbon) - spruce - hinoki
Joola Viva = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Joola Wing Fast = hinoki - ayous - kiri - ayous - hinoki
Joola Wing Medium = koto - ayous - kiri - ayous - koto

Nexy Color = hinoki - spruce - ayous - spruce - hinoki
Nexy Spear = limba - spruce - ayous - spruce - limba

Nimatsu Tsunami Combi Attack: 0,6mm limba - 2,0mm balsa - 6,0mm balsa - 2,0mm balsa - 0,6mm ayous

Nittaku Acoustic = limba - limba - tung tree - limba - limba
Nittaku Ludeack = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Nittaku Ludeack Power = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Nittaku Runlox 5 = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Nittaku Rutis = walnut - gcarbon - limba - gcarbon-walnut (gcarbon = Glassfibre impregnated with carbon resin)
Nittaku Septear = hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki - hinoki
Nittaku Violin = white ash - white ash - kiri - white ash - white ash
Nittaku Violoncello = white ash - white ash - kiri - white ash - white ash
Nittaku Wang Nan = koto - spruce - ayous - spruce - koto

Stiga Allround Classic = limba - ayous - ayous - ayous - limba
Stiga Allround Evolution = limba - ayous - ayous - ayous - limba
Stiga Carbo 7.6 = limba - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - limba
Stiga Clipper = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Stiga Clipper CR = limba(UV treated) - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba (UV treated)
Stiga Ebenholz V = ebony - spruce - ayous - spruce - ebony
Stiga Energy Wood = limba - ayous - ayous - ayous - limba
Stiga Hans Alser Offensive 80's = nut - padouk - ayous - padouk - nut
Stiga Offensive Classic Old = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Stiga Offensive Classic New = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Stiga Optimum Carbo = limba - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - ayous - carbon - limba
Stiga Rosewood V = rosewood - spruce - ayous - spruce - rosewood
Stiga S-5000 = limba - ayous - ayous - ayous - limba
Stiga Tube Aluminium = limba - ayous - ayous with micro channels(filled with aluminium dust) - ayous - limba
Stiga Tube Carbo = limba - ayous - ayous with micro channels(filled with carbon dust) - ayous - limba
Stiga Tube Offensive = limba - ayous - ayous with micro channels(filled with hard wood dust) - ayous - limba
Stiga V1 Carbon = limba - carbon - ayous - ayous - ayous - carbon - limba
 

saigonfc

Contributor
3:
Tibhar IV-L = ayous - ayous - ayous - ayous
Tibhar IV-L Light Contact = ayous - ayous - ayous - ayous
Tibhar Lucjan Blaszczyk = limba - limba - limba - limba - limba
Tibhar Samsonov Force Pro = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Tibhar Samsonov Stratus Carbon = limba - limba - carbon/kevlar - kiri - carbon/kevlar - limba - limba

TSP Break 9 = 9 ply all hinoki
TSP Break 11 = 11 ply all hinoki
TSP Gaia = koto - ayous - kiri - ayous - koto

Ulmo Duality = (FH -> BH) Samba - Balsa - Poplar - Poplar - Poplar - Balsa - Mahogany
 

saigonfc

Contributor
4:
Xiom Amadeus = hinoki - limba - ayous - ayous - ayous - limba - hinoki
Xiom Amati = limba - limba - carbon fleece - ayous - carbon fleece - limba - limba
Xiom Aria = limba - spruce - ayous - spruce - limba
Xiom Control = hinoki - aramid carbon - kiri - aramid carbon - hinoki
Xiom Extreme S = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
Xiom Fuga = koto - spruce - ayous - spruce - koto
Xiom Ignito = hinoki - energy carbon - kiri - energy carbon - hinoki (energy carbon is softer than regular carbon)
Xiom Jazz = hinoki - koto - ayous - koto - hinoki
Xiom Maximus = limba - limba - ayous - limba - limba
Xiom Ovid = limba - limba - ayous - limba - limba
Xiom Stradivarius = koto - aramid carbon - ayous - kiri - ayous - aramid carbon - koto
Xiom Zetro Quad = hinoki - zylon - limba - carbon - kiri - carbon - limba - zylon - hinoki

Yasaka Extra = anegre - limba - ayous - limba - anegre
Yasaka Extra Offensive = walnut - spruce - ayous - spruce - walnut
Yasaka Max Wood = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba
 

saigonfc

Contributor
10 cốt vợt đáng chú ý :

1.Butterfly Viscaria = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto

2.Butterfly Zhang Jike = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto

3.Butterfly Michael Maze = limba - arylate/carbon - limba - ayous - limba - arylate/carbon - limba

4Butterfly Timo Boll ALC = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto

5.Butterfly Oh Sang Eun = koto - koto - ayous - koto - koto

6.Butterfly Primorac = limba - limba - ayous - limba - limba

7.Butterfly Petr Korbel = limba - limba - ayous - limba - limba.

8Nittaku Acoustic = limba - limba - tung tree - limba - limba.

9.Donic Persson Powerplay = limba - foil - ayous - ayous - ayous - foil - limba.

10.Tibhar Samsonov Force Pro = limba - ayous - ayous - ayous - ayous - ayous - limba (giống Stiga Clipper)

Từ cây 1-4 gần như giống nhau , chỉ có MM khác.
 
Sửa lần cuối:

New World

Contributor
Cây 6,7 khác nhau chỗ nào vậy ?

anh BBSG hay bác nào biết thêm xin chia sẽ ?

Cây 8 lõi tung tree thì khác ayous ntn ?
Cây 10 bản pro ( black) và không pro ( glue) khác nhau ra sao ? Và so với clipper thì có gì đặc biệt?
Giả sử so sánh 2 cây có trọng lượng và chất lượng gỗ gần giống nhau !

Tính em thích học nên hay hỏi :)
Cám ơn anh BBSG có topic rất hay :)
 

toiyeubongban

Top Contributor
Cây 6,7 khác nhau chỗ nào vậy ?

anh BBSG hay bác nào biết thêm xin chia sẽ ?

Cây 8 lõi tung tree thì khác ayous ntn ?
Cây 10 bản pro ( black) và không pro ( glue) khác nhau ra sao ? Và so với clipper thì có gì đặc biệt?
Giả sử so sánh 2 cây có trọng lượng và chất lượng gỗ gần giống nhau !

Tính em thích học nên hay hỏi :)
Cám ơn anh BBSG có topic rất hay :)
Thử đi em xong nói anh nghe :beauty:
Riêng anh thì giữa primorac và Korbel , anh kết korbel hơn loại made in japan ấy loại châu âu nghe nói dở hơn. Còn chi tiết thì P500 rành nhất.
Còn acoustic thì cảm giác khác hẳn nhưng anh thích violin hơn.
 

New World

Contributor
Cám ơn anh TYBB, em cũng đang gạ mua cây Korbel 96g của người chung club nhưng chưa được, thích cây này lắm!
Nhờ anh P500 giup em vaˋ mọi người thắc mắc trên nha :)
 

NGUYEN HAI

Well-Known Member
có bác nào đánh Dhs Hao3 với câu1 trúc chỉ 1lớp fiberglass ở giữa chưa nhỉ, cấu trúc hơi lạ không biết độ lưu bóng ntn
 

saigonfc

Contributor
Cấu tạo y như Vis - thế tại sao cùng 1 hãng lại làm thế này nhỉ?

2.Butterfly Zhang Jike = koto - arylate/carbon - limba - kiri - limba - arylate/carbon - koto
 

saigonfc

Contributor
Có Anh Em nào xem thử cây Long V này cấu tạo như thế nào - lớp ngoài là Limba nhưng các lớp trong mình không đoán ra được :Về phần Jun Mizutani


Butterfly Jun Mizutani = limba - zlc - limba - kiri - limba - zlc - limba
 
Sửa lần cuối:
cái này hôm trc e cũng hỏi... theo e thì kiểu như BÌNH MỚI RƯỢU CŨ để đánh vào tâm lý người dùng thôi. kiểu như Wave anpha, anpha cộng, Rs, Rsx....
Thật ra mấy phiên bản wave đó ngoài khác tem ra thì động cơ cũng có chỉnh sửa đôi chút đấy ạ
 
có bác nào đánh Dhs Hao3 với câu1 trúc chỉ 1lớp fiberglass ở giữa chưa nhỉ, cấu trúc hơi lạ không biết độ lưu bóng ntn
Hao 3 thì em chưa chơi, cơ mà trước cũng có cầm chơi thư 1 cây lõi carbon của Andro hay hãng gì gì ấy, quên mất rồi :p. Thấy vừa nhẹ, vừa yếu, phát lực rất dở
 

New World

Contributor
[quotetfc, post: 11732, member: 393"]Có Anh Em nào xem thử cây Long V này cấu tạo như thế nào - lớp ngoài là Limba nhưng các lớp trong mình không đoán ra được :Về phần Jun Mizutani


Butterfly Jun Mizutani = limba - zlc - limba - kiri - limba - zlc - limba[/quote]
Theo mytt thi limba-ayous-alc-ayous-alc-ayous-limba
 

Acoustic

Well-Known Member
Có Anh Em nào xem thử cây Long V này cấu tạo như thế nào - lớp ngoài là Limba nhưng các lớp trong mình không đoán ra được :Về phần Jun Mizutani


Butterfly Jun Mizutani = limba - zlc - limba - kiri - limba - zlc - limba
Có Anh Em nào xem thử cây Long V này cấu tạo như thế nào - lớp ngoài là Limba nhưng các lớp trong mình không đoán ra được :Về phần Jun Mizutani


Butterfly Jun Mizutani = limba - zlc - limba - kiri - limba - zlc - limba
Xin hỏi bác làm cách nào để chèn file ảnh lên diễn đàn nhỉ, e có 1 cây W997 nhìn hơi khác của ae trong CLB cũng muốn hỏi nhờ các a
 

Lăng Trần

Forum Cleaner
Thành viên BQT
Xin hỏi bác làm cách nào để chèn file ảnh lên diễn đàn nhỉ, e có 1 cây W997 nhìn hơi khác của ae trong CLB cũng muốn hỏi nhờ các a
Bạn @Acoustic hãy upload ảnh của mình lên 1 nơi nào đó trên internet, ví dụ: flickr, photo bucket... Sau đó, trên website ấy, click phải chuột lên tấm ảnh đã upload để chọn "Copy Image Address". Bước kế tiếp, quay trở lại diễn đàn, trong cửa sổ soạn thảo comment, chọn biểu tượng chèn hình (bên tay phải biểu tượng mặt cười), một hộp thoại sẽ mở ra. Bạn dán đường link vừa copy vào đó rồi ấn nút "Chèn".
 

Acoustic

Well-Known Member
Bạn @Acoustic hãy upload ảnh của mình lên 1 nơi nào đó trên internet, ví dụ: flickr, photo bucket... Sau đó, trên website ấy, click phải chuột lên tấm ảnh đã upload để chọn "Copy Image Address". Bước kế tiếp, quay trở lại diễn đàn, trong cửa sổ soạn thảo comment, chọn biểu tượng chèn hình (bên tay phải biểu tượng mặt cười), một hộp thoại sẽ mở ra. Bạn dán đường link vừa copy vào đó rồi ấn nút "Chèn".
Cảm ơn bạn @LangTran nhé
 

729-FX

Well-Known Member
em không hiểu làm sao mà họ đan chéo được hai loại composite với nhau nhỉ????o_O
 
Top