Có gì mới?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Hiệp hội bóng bàn Việt Nam VTTA

Bóng Bàn : Đơn - đôi- đồng đội & Jacques Chirac!.

BBSG

Administrator
Thành viên BQT
Ông cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac nói rằng:
"Các sản phẩm văn hóa không phải là những hàng hóa thông thường. Chúng ta cần phải trân trọng chúng vì chúng chính là phương tiện biểu đạt của tâm hồn con người"
- Và như các Bạn biết - bóng bàn sản sinh ra từ Anh quốc. Tổng thống Mỹ không phải tự nhiên đi đánh bóng bàn!, đó là một nền văn hóa giao thiệp!.
-Vậy chúng ta có không!. Chúng ta vẫn đang có một nền văn hóa lâu đời và, mỗi người khai thác theo một góc cạnh khác nhau.
- Các môn thể thao đều hay và, bóng bàn có những cái hay mà các môn khác khó có được : Mút Nhật- Đức, Gai - Anti - gỗ v.v.... và cách thể hiện cũng vô cùng phong phú. Trong phương diện ngoại giao phải biết đánh đôi và hiểu đồng đội của mình v.v.... và đánh đôi- đồng đội cần con người có khả năng làm việc nhóm v.v....
Do đó- bóng bàn không còn là bóng bàn đơn thuần!.
Viết theo cảm nhận riêng!.
 
Top